To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att rädda en hotad värld:… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att rädda en hotad värld: Schizoanalytisk kritik av djurens funktion i naturbruksutbildningar

Journal article
Authors Helena Pedersen
Published in Pedagogisk forskning i Sverige
Volume 23
Issue 3-4
Pages 192-213
ISSN 1401-6788
Publication year 2018
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Pages 192-213
Language sv
Keywords Schizoanalys, naturbruksutbildningar, djur, begärande maskiner, subjektivitet.
Subject categories Pedagogy, Didactics, Social Sciences Interdisciplinary, Other Social Sciences not elsewhere specified, Other Humanities

Abstract

Med det schizoanalytiska maskinbegreppet som verktyg analyseras djurens funktioner i gymnasieskolans naturbruksutbildningar med djurvårdarinriktning. Studien, vars empiriska material omfattar etnografiska fältstudier och intervjuer med elever och lärare på två olika gymnasieskolor, undersöker hur naturbruksprogrammen kopplar samman elever och djur genom undervisningspraktiker inom naturskydd och hållbarhetsfrågor. Frågor som ställs är hur naturbruksutbildningarnas maskiner fungerar och vilka pedagogiska verkligheter och elevsubjektiviteter de producerar. Vad som framträder är ett självdisciplinerande djurvårdarsubjekt som infogas i en djurbaserad ekonomi, tillsammans med djuren, genom miljöskydds- och hållbarhetsfrågor som särskilda undervisningsteknologier.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?