To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

I Wicksells skugga: Emil … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

I Wicksells skugga: Emil Sommarin

Conference contribution
Authors Bo Sandelin
Published in Sidan för "Skrifter och annan dokumentation" om historiken för nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet, https://www.nek.lu.se/om/historik/dokument
Publication year 2018
Published at Department of Economics
Language sv
Links https://www.nek.lu.se/media/nek/his...
Keywords Sommarin, Wicksell
Subject categories Economics

Abstract

År 1931 eller 1932 höll Lundaekonomen Emil Sommarin (1874-1955) gästföreläsningar vid Köpenhamns universitet. Vid en välkomstlunch utbringade Lauritz Birck en skål för denne ”eneste svenske økonom der ikke er verdensberømt” (Boserup 1976 s 27). Detta epitet väcker nyfikenheten. Sommarin var tjugotre år yngre än den ryktbare Knut Wicksell och efter att ha verkat i dennes skugga, åtminstone i ekonomiskt-teoretiskt avseende, efterträdde han Wicksell på professuren i nationalekonomi och finansrätt 1919. Hur såg de på varandra, och vilka skillnader och likheter finns det i deras forskning? Finns det någon påverkan dem emellan? Sommarin och Wicksell uttryckte sig mycket respektfullt om varandra, men deras forskning var helt olika och det är svårt att finna något reellt inflytande från den enes forskning till den andres. Medan Wicksell är känd som utvecklare av den neoklassiska teorin finns hos Sommarin inga teoretiska inslag utöver de mest elementära. Sommarins forskning var empirisk, och ska man placera honom i en skola blir det närmast den historiska skolan.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?