To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Svensk opinion och skolan… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Svensk opinion och skolans omstrukturering: om styrning, förtroende och bedömning av kvalitet

Chapter in book
Authors Sverker Lindblad
Lennart Nilsson
Mårten Lindblad
Published in Sprickor i fasaden
Pages 337-351
ISBN 978-91-89673-42-7
ISSN 0284-4788
Publisher Göteborgs Universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2018
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Department of Education and Special Education
Pages 337-351
Language sv
Links https://som.gu.se/digitalAssets/169...
Keywords opinionsanalyser, omstrukturering av skolan, internationella jämförelser, utbildningspolitik
Subject categories International education, Other Social Sciences, Social Sciences Interdisciplinary, Pedagogy

Abstract

Hur ser svenska folket på skolans verksamhet och styrning? Förtroendet för skolans verksamhet har ökat något. Däremot menar många att kvaliteten försämrats under senare år och är tveksamma till Skolverkets verksamhet men anser att internationella jämförelser är användbara för att bedöma skolans kvalitet. Hur ställer sig då svenskarna till omstruktureringen av skolväsendet i termer av avreglering, decentralisering, privatisering och marknadsstyrning? Vi finner att stora delar är klart negativa till fler friskolor och vinster i välfärden samt skolans kommunalisering, men gillar skolvals-möjligheten. Närmare analyser visar på distinkta grupperingar inom allmänheten. En gruppering utgörs av försvarare av den reformerade skolan medan en annan framstår som post-politiska kritiker som vill driva omstruktureringen vidare. Ytterligare en gruppering kan sammanfattas som besvikna försvarare av den reformerade skolan och en som oinitierade skeptiker. Troligen kan vi främst förvänta oss förändringar bland de besvikna och oinitierade.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?