To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Folkets främsta företräda… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Folkets främsta företrädare

Edited book
Authors David Karlsson
ISBN 978-91-984547-1-0
Publisher Göteborgs universitet: Förvaltningshögskolan och Statsvetenskapliga institutionen
Place of publication Göteborg
Publication year 2018
Published at School of Public Administration
Language sv
Links hdl.handle.net/2077/57485
https://gup.ub.gu.se/file/207522
Keywords riksdagen, demokrati, partier, representanter, representation, representativitet, makt, tillit, politiker, Göteborgs universitet, riksdagsundersökningen
Subject categories Public Administration Studies, Political Science

Abstract

I denna antologi presenterar 13 forskare studier om svenska riksdagsledamöter. Vi får bland annat veta hur väl riksdagsledamöternas åsikter överensstämmer med väljarnas – både när det gäller politiska sakfrågor och hur de demokratiska spelreglerna bör se ut. Några kapitel handlar om social representation, särskilt med betoning på kvinnor och män i politiken och feministerna i riksdagen undersöks. En studie berör hur politiska erfarenheter från lokal och regional nivå påverkar riksdagsledamöterna. Två kapitel handlar om hur olika partierna är åsiktsmässigt. Kontakter mellan medborgare och riksdagsledamöter, social tillit och upplevelser av politisk makt är andra teman som behandlas. Bidragen bygger på resultat från Riksdagsundersökningen (RDU, en enkät riktad till samtliga riksdagsledamöter som genomförts vid Göteborgs universitet sedan 1960-talet. Antologins redaktör, David Karlsson, är undersökningsledare för RDU och verksam vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Medverkande författare från Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, är: Dennis Andersson, Peter Esaiasson, Sören Holmberg, Elin Naurin, Henrik Ekengren Oscarsson, Helena Olofsdotter Stensöta, Lena Wängnerud och Patrik Öhberg. Därtill medverkar Magnus Hagevi (Linnéuniversitetet), Lukas Lindstrand (tidigare SOM-institutet, Göteborgs universitet), Alexander Reiljan (European University Institute) samt Alexander Ryan (Mittuniversitetet).

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?