To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Relationellt lärarskap - … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Relationellt lärarskap - och pedagogiska möten

Book
Authors Ann-Louise Ljungblad
ISBN 9789144125275
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2018
Published at Department of Education and Special Education
Language sv
Keywords relationellt lärarskap, lärare-elevrelationer, inclusive education, barns rättigheter, deltagande
Subject categories Educational Sciences

Abstract

Läraryrkets relationella dimensioner är något som hittills haft en undanskymd roll inom lärarutbildningen. Ändå är välfungerande lärare-elevrelationer en grundläggande del av en lyckad undervisning. I Relationellt lärarskap - pedagogiska möten får vi följa fyra lärare som möter sina elever på ett särskilt utvecklande sätt. Genom att filma lärarna på nära håll har författaren kunnat observera betydelsefulla relationella aspekter av det som sker mellan lärare och elever, ansikte mot ansikte. I boken får vi se hur lärarna relaterar till sina elever och hur de skapar tillit och respekt. Lärarnas sätt att relatera till sina elever beskrivs som pedagogisk takt och hållning, vilket är en grundläggande pedagogisk dimension av att vara och verka som lärare. Lärarna skapar pedagogiska möten där läraren som person möter eleven som person. De klarar dessutom undervisningens svåraste dilemmasituationer utan att eleverna blir bärare av undervisningens problem. Författaren utvecklar därmed en fördjupad förståelse för vad ett relationellt lärarskap innebär i praktiken. I boken representeras också ett multirelationellt perspektiv på undervisning och utbildning - Pedagogiskt Relationellt Lärarskap - PeRL.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?