To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Integrera styr- och kontr… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Integrera styr- och kontrollverktyg för hållbarhet

Chapter in book
Authors Peter Beusch
Published in Redovisning för hållbarhet / Susanne Arvidsson, Peter Beusch, Berit Hartmann, Kristina Jonäll, Svetlana Sabelfeld, Matti Skoog ; Gunnar Rimmel, red. Kapitel 4
Pages pp. 73-96
ISBN 9789152343883
Publisher Sanoma Utbildning
Place of publication Stockholm
Publication year 2018
Published at Department of Business Administration, Accounting
Centre for Business in Society
Pages pp. 73-96
Language sv
Keywords Ekonomistyrning, hållbarhet
Subject categories Business Administration

Abstract

Det här kapitlet syftar till att beskriva hur företag kan integrera styr- och kontrollverktyg för hållbarhet. Först presenteras den stora skillnaden som finns mellan att integrera enkla certifieringar och att integrera strategiska och för hela företaget betydelsefulla hållbarhetsprioriteringar. Integration förklaras sedan med hjälp av en tredelad uppdelning, nämligen en kognitiv, en organisatorisk och en teknisk integration. Det beskrivs vidare hur integration kan förstås i ljuset av struktureringsprocesser mellan människor och strukturer. Det klargörs därför hur kognitiva och organisatoriska strukturer påverkas och vad som krävs för att hållbarhetsfrågorna integreras i styr- och kontrollsystem. Eftersom tekniska strukturer inte sällan utgör kärnan inom traditionell ekonomistyrningslitteratur läggs därefter ett stort fokus på beskrivningen av de tekniska strukturerna och den tekniska integrationen som krävs för hållbarhet. En översikt över dagens mest kända ekonomistyrtekniker och verktyg för hållbarhet (t.ex. budgetering, kalkylering, hybrida styr- och mätsystem, etc.) presenteras sedan innan kapitlet avslutas med en diskussion om hur allt hänger ihop och vad det betyder för redovisningen för hållbarhet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?