To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Ekonomistyrning för hållb… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Ekonomistyrning för hållbarhet

Chapter in book
Authors Peter Beusch
Published in Redovisning för hållbarhet / Susanne Arvidsson, Peter Beusch, Berit Hartmann, Kristina Jonäll, Svetlana Sabelfeld, Matti Skoog ; Gunnar Rimmel, red. Kapitel 3
Pages pp. 53-72
ISBN 9789152343883
Publisher Sanoma Utbildning
Place of publication Stockholm
Publication year 2018
Published at Department of Business Administration, Accounting
Centre for Business in Society
Pages pp. 53-72
Language sv
Keywords Ekonomistyrning, hållbarhet
Subject categories Business Administration

Abstract

Detta kapitel beskriver ekonomistyrning för hållbarhet som avser den avsiktliga påverkan av ett företags verksamhet och dess befattningshavare för att uppnå hållbarhetsmål. Jämfört med externredovisningsperspektivet, som framförallt fokuserar på de externa intressenternas behov, handlar ekonomistyrning om ett internt perspektiv som främst går ut på att förbättra företagets prestationer. Kapitlet beskriver därför hur skapandet av ett ekonomistyrsystem för hållbarhet kan gå till. Detta skapande illustreras först och främst i fyra steg, där steg tre handlar om att planera, genomföra, följa upp och anpassa verksamheten i förhållandet till hållbarhetsmål och planer. Detta steg är kärnområdet inom ekonomistyrningsämnet och bryts därför i kapitlet ner i fyra delmoment som redogörs för i detalj. En kritisk reflektion gällande likheter och skillnader som finns mellan den traditionella ekonomistyrningen och vad ekonomistyrning för hållbarhet kräver, men också vad detta betyder för den nya ”ekonomistyrarrollen” avslutar kapitlet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?