To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Viktiga valfrågor i Sveri… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Viktiga valfrågor i Sverige – från miljö till invandring

Chapter in book
Authors Johan Martinsson
Marcus Weissenbilder
Published in Sprickor i fasaden
Pages 119-132
ISBN 978-91-89673-42-5
ISSN 0284-4788
Publisher Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2018
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Department of Political Science
Pages 119-132
Language sv
Keywords samhällsopinion, samhällsfrågor, invandring, miljöopinion, SOM-undersökningen 2017, SOM-institutet
Subject categories Political Science

Abstract

Frågan om allmänhetens viktigaste samhällsproblem är en central del av den politiska debatten. Under valår, när partierna i ännu högre grad försöker tilltala väljarkåren, blir frågan av yttersta vikt för så väl partierna själva som för medierapporteringen. Fortfarande aktuella frågor som länge har dominerat dagordningen är sjukvården och skolan. På senare år har dock invandring/integration och även lag och ordning tagit plats på topplistan. I det här kapitlet analyserar vi vilka grupper av medborgarna som är mer troliga att nämna olika samhällsproblem i syfte att belysa viktiga skiljelinjer i samhället. Vår analys visar att den klassiska vänster-höger skalan i stor utsträckning strukturerar människors åsikter om vilka frågor som är viktigast, men att även könsoch åldersfaktorer har en viktig roll. Män nämner oftare invandring/integration samt lag och ordning, medan kvinnor oftare nämner sjukvård och skola/utbildning.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?