To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kollegialitet, ansvar och… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kollegialitet, ansvar och samtida styrformer

Report chapter
Authors Ulla Eriksson-Zetterquist
Published in Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 4 - Akademiskt ansvar
Pages 39-47
ISBN 978-91-88269-93-5
Publisher Högskolan i Borås
Place of publication Borås
Publication year 2018
Published at Gothenburg Research Institute (GRI)
Pages 39-47
Language sv
Links hb.diva-portal.org/smash/record.jsf...
Keywords kollegialitet, organisering
Subject categories Philosophy

Abstract

I samband med att kollegialitet diskuteras alltmer inom universitets- och högskolevärl- den och de ständiga förändringar som vi möter, kommer också en rad följdfrågor. Den första är förstås vad kollegialitet avser en fråga som man kan hoppas nu är besvarad genom till exempel Henric Björcks (2013) utmärkta översikt i Om kollegialitet, och som Kerstin Sahlin och undertecknad också diskuterat i boken Kollegialitet – en modern styrform (2016). En rad följdfrågor rör hur det går till i praktiken. Här kommer jag att diskutera kollegialitet som form för beslutsfattande och med grund i det diskuteras kol- legialitet som samtida praktik och de konsekvenser som denna praktik får för frågor som ansvar och organisering.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?