To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Grammatik, kritik, didakt… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Grammatik, kritik, didaktik. Nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik

Proceeding
Authors Anna Maria Hipkiss
Per Holmberg
Lotta Olvegård
Kajsa Thyberg
Magnus Pettersson Ängsal
ISBN 978-91-87850-70-7
ISSN 1652-3105
Place of publication Göteborg
Publication year 2018
Published at Department of Swedish
Department of Languages and Literatures
Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Language en
Links hdl.handle.net/2077/56444
Keywords systemisk-funktionell lingvistik, socialsemiotik, didaktik, grammatik, kritik
Subject categories Learning, Didactics, Other Germanic languages, Scandinavian languages, Specific Languages, General Language Studies and Linguistics

Abstract

Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) och socialsemiotik är teoretiska och metodologiska program och perspektiv som kan tillämpas på ett vitt fält av språkvetenskapligt arbete. I den här volymen presenteras utvalda bidrag från Trettonde nordiska konferensen för systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik (NSFL 13), som hölls vid Göteborgs universitet 11–12 oktober 2017. I enlighet med volymens titel, Grammatik, kritik, didaktik, som också var konferensens, visar bidragen på SFL:s och socialsemiotikens tillämpbarhet i och relevans för i huvudsak tre områden: grammatisk forskning, språkvetenskaplig analys med en kritisk ansats och didaktisk forskning. De sju publicerade artiklarna täcker in en lång rad av undersökningsobjekt och rör sig i rummet mellan flera olika språk och länder, från lärargrupper på svenskspråkiga Facebook via texter om Gud på norska till återvunna föremål i Sydafrika. Volymen visar på bredden och djupet i systemisk-funktionell och socialsemiotisk språkanalys.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?