To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hälften är långsiktigt fr… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hälften är långsiktigt fria från anfall efter epilepsikirurgi

Review article
Authors Anna Edelvik
Ingrid Olsson
Tove Hallböök
Kristina Malmgren
Published in Läkartidningen
Volume 115
Issue 21
Pages 4
ISSN 0023-7205
Publication year 2018
Published at Institute of Neuroscience and Physiology, Department of Clinical Neuroscience
Institute of Clinical Sciences, Department of Pediatrics
Pages 4
Language sv
Links lakartidningen.se/Klinik-och-vetens...
Keywords Epilepsikirurgi
Subject categories Neuroscience

Abstract

Personer med läkemedelsresistent epilepsi bör remitteras till regionala epilepsiteam för utredning och bedömning av behandlingsalternativ, bland annat epilepsikirurgi. Om magnetresonanstomografi visar en epileptogen lesion som är åtkomlig för kirurgi är operation ett effektivt behandlingsalternativ, och en epilepsikirurgisk utredning kan vara relativt begränsad. Även om magnetresonanstomografi bedöms normal kan en epilepsikirurgisk utredning vara aktuell, men är då mera omfattande. Små barn med läkemedelsresistent epilepsi bör tidigt remitteras till regionala epilepsiteam. Ungefär hälften av dem som opereras blir anfallsfria på lång sikt, med bättre resultat för dem som opererats för välavgränsade lesioner.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?