To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Krisberedskapspusslet - M… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Krisberedskapspusslet - Meningsskapande och strategier i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser

Journal article
Authors Mathias Ericson
Published in Arbetsmarknad & Arbetsliv
Volume 23
Issue 4
Pages 62-78
ISSN 1400-9692
Publication year 2017
Published at Department of Cultural Sciences
Pages 62-78
Language sv
Links urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ka...
Keywords etnografi, krisberedskap, professionella praktiker, riskanalys, utvärderingssamhälle
Subject categories Gender Studies, Ethnography, Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology), Work Sciences

Abstract

Artikeln belyser avvägningar kring och villkor för att sammanställa de risk- och sårbarhetsanalyser som har en central roll i utvecklingen av samhällets krisberedskap. Det empiriska underlaget består av intervjuer med personer inom kommun och länsstyrelse samt observationer av konferenser och seminarier ägnade åt utveckling av krisberedskap, främst med fokus på risk och sårbarhetsanalyser. Resultaten visar hur arbetet präglas av en mängd övervägande för att hantera konflikter mellan olika förväntningar och intressen. Artikeln pekar på vikten av att uppmärksamma hur institutionella ordningar, normer och maktrelationer präglar vad som bedöms som relevanta risker och sårbarheter.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?