To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Förskolebarn som målsägan… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Förskolebarn som målsäganden: Utmaningar och nya verktyg

Conference contribution
Authors Mikaela Magnusson
Emelie Ernberg
Published in Barnrättsdagarna 2018 Tema: Alla barns rätt till jämnlika uppväxtvilkor. Örebro, Sverige: 24-25 April 2018
Publication year 2018
Published at Department of Psychology
Language sv
Links www.barnrattsdagarna.se/program-201...
www.barnrattsdagarna.se/wp-content/...
Keywords Barnförhör; Förskolebarn; Rättspsykologi; Juridiskt beslutsfattande
Subject categories Applied Psychology

Abstract

Att utreda, hålla förhör och väcka åtal i fall som rör misstänkta sexualbrott mot barn i förskoleåldern är ofta en utmaning. Under föreläsningen diskuterar vi nya resultat från två pågående forskningsprojekt. Vi presenterar dels forskning som visar på svårigheterna i att utreda och väcka åtal i fall som rör misstänkta sexualbrott mot förskolebarn. Vi tar också upp forskning kring åldersanpassade förhörsmetoder och redogör för olika verktyg som skulle kunna bistå brottsutredare vid förhör med förskolebarn.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?