To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Vägval för anställningssk… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Vägval för anställningsskyddet

Book
Authors Mats Glavå
ISBN 978-91-88095-99-2
Publisher Bokförlaget BAS
Place of publication Göteborgs universitet
Publication year 2018
Published at Department of Law
Language sv
Subject categories Private law

Abstract

Varför har vi turordningsregler? Vilka konsekvenser skulle det få om vi tog bort kravet på saklig grund för uppsägning? Detta är ett par av de frågor som behandlas i denna bok, som analyserar LAS och diskuterar alternativa utformningar ur ett juridiskt perspektiv. LAS har varit föremål för debatt och kritik ända sedan den infördes vid mitten av sjuttiotalet och har också reviderats ett antal gånger genom åren. Den här boken handlar om hur dagens anställningsskyddsreglering är uppbyggd och om hur anställningsskyddet skulle kunna se ut imorgon. Syftet är att skapa bättre förståelse för det svenska anställningsskyddet för den som är intresserad av att förändra det eller försvara det.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?