To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Golf som friskvård. Om av… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Golf som friskvård. Om avgörandet i HFD och om frågorna som uppstått i dess svallvågor

Magazine article
Authors Patrik Emblad
Published in Skattenytt
Issue 5
Pages 222-233
ISSN 0346-1254
Publication year 2018
Published at Department of Law
Pages 222-233
Language sv
Subject categories Financial law

Abstract

Nyligen meddelade HFD en dom som innebar att golfspel på vissa specificerade pay and play-banor, samt driving range-kort ansågs ingå i de skattefria personalvårdsförmånerna. SKV har därefter publicerat ett ställningstagande som ser ut att gå längre än HFD:s dom. En fråga som kan ställas är vilka konsekvenser detta får och hur man som anställd, arbetsgivare och golfklubb ska hantera eller förhålla sig till olika slags kostnader i samband med golfspel. I artikeln jämför jag HFD:s avgörande med SKV:s ställningstagande och diskuterar vilka olika slags kostnader i samband med golfspel som numera kan tänkas ingå i det skattefria området.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?