To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Etiska aspekter… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Etiska aspekter

Chapter in book
Authors Christian Munthe
Therese Åström
Published in Bergström, M et al. (2018). Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon. En systematisk översikt och utvärdering inklusive ekonomiska och etiska aspekter.
Pages 59-64
ISBN 978-91-88437-21-1
ISSN 1400-1403
Publisher SBU
Place of publication Stockholm
Publication year 2018
Published at Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Pages 59-64
Language sv
Links www.sbu.se/279
https://gup.ub.gu.se/file/207355
Keywords Etik, Socialtjänst, dygnsvård, ungdomar, barn, institutionsvård, kriminalitet
Subject categories Practical philosophy, Ethics, Youth research, Social Work, Children

Abstract

Social dygnsvård aktualiserar svåra etiska frågor om samhällets särskilda ansvar för ungdomar som begår allvarliga och upprepade brott, komplicerade makt- strukturer som styr vården, kvaliteten på kunskapsunderlag om speci ka insatser, samt organisationen som ansvarar för vården. Det är ett etiskt problem att det är få behandlingsmetoder som används i Sverige som är utvärderade. Därmed är det oklart om olika typer av placeringar gynnar ungdomar och uppfyller grund- läggande etiska krav på ansvarstagande från samhällets sida.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?