To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Flexibilitet, tillgänglig… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Flexibilitet, tillgänglighet och synlighet i det digitaliserade arbetslivets organisering

Report chapter
Authors Nanna Gillberg
Published in Aronsson, Gunnar (red.) (2018) Gränslöst arbete - en forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv
Pages 23-36
Publisher Arbetsmiljöverket
Place of publication Stockholm
Publication year 2018
Published at Gothenburg Research Institute (GRI)
Centre for Global Human Resource Management
Pages 23-36
Language en
Links https://www.av.se/globalassets/file...
Keywords arbetsliv; arbetsmiljö; digitalisering; flexibilitet; organisering
Subject categories Work Sciences, Business Administration

Abstract

Digitaliseringen av samhället har bidragit till förändringar i arbetslivet som relaterar till gränser och gränshantering. I detta kapitel uppmärksammas sådana förändringar med utgångspunkt i några av de drag som utmärker det digitaliserade arbetslivet – flexibilisering, individualisering och social organisering. Hur kommer dessa till uttryck i organiseringen av arbetslivet och vilka effekter har de för arbetstagare och arbetsgivare ur ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv? Vilka krav ställs på arbetstagare och arbetsgivare i ett arbetsliv där arbete kan utföras när och var som helst? Vilka behov uppstår? Och vad händer med förutsättningarna för och kraven på arbetsmiljöarbete och ledarskap när kategorier såsom arbetstagare och arbetsgivare inte längre är självklara?

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?