To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Äldre kvinnor osynligast … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Äldre kvinnor osynligast i medierna

Magazine article
Authors Maria Edström
Published in Äldre i Centrum
Issue 1/2018
Pages 84-87
ISSN 1653-3585
Publication year 2018
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Centre for Ageing and Health (Agecap)
Pages 84-87
Language sv
Links storage.lenanders.se/aic/181/#84
Keywords ålderism, kvinnor i medierna, genus, mediebruset, äldre i medierna, medieinnehåll, AgeCap
Subject categories Gender Studies, Media and Communications

Abstract

I flödet av mediebilder är äldre personer nästan helt osynliga. Äldre kvinnor är dessutom mer osynliggjorda än äldre män. Därför riskerar medierna att bidra till könsmärkt ålderism. Artikeln är en så kallad Spotlight, där forskare på svenska förklarar en nyligen publicerad artikel. I detta fall: Edström, Maria (2018) Visibility patterns of gendered ageism in the media buzz: a study of the representation of gender and age over three decades, Feminist Media Studies, 18:1, 77-93

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?