To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

”Ich habe gefährt – ett f… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

”Ich habe gefährt – ett fel eller ett framsteg?“

Chapter in book
Authors Christine Fredriksson
Published in ASLA:s skriftserie
Pages 189-203
ISBN 978-91-87884-22-1
ISSN 1100-5629
Publisher Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap
Place of publication Uppsala
Publication year 2009
Published at Department of Languages and Literatures
Pages 189-203
Language sv
Links urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du...
Subject categories Specific Languages

Abstract

Utifrån en longitudinell empirisk studie av svenska elevers inlärning av tyska verbformer (Fredriksson 2006) belyser detta bidrag olika faktorer som påverkar språkutvecklingen vid inlärningen av främmande språk i klassrummet. Särskild fokus läggs på relationen mellan grammatisk input och elevens faktiska inlärningsresultat under en längre period. Hur blir en form introducerat och vad kommer eleven ihåg vid olika tidpunkter? Vilket samband finns det mellan en forms morfologiska uppbyggnad och elevens sätt att memorera den? Hur skulle kunskap av denna typ kunna komma till användning i språkundervisningen? Resultaten i termer av klart identifierbara utvecklingssteg stödjer teorin om en medfödd språkinlärningsmekanism och visar att undervisning av grammatik har en viktig roll att spela i främmandespråksklassrummet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?