To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

"Kvar vid barnbordet..." … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

"Kvar vid barnbordet..." om unga vuxna utanför arbetsmarknaden

Chapter in book
Authors Anita Beckman
Åsa Andersson
Published in Barn och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv / Thomas Johansson & Emma Sorbring (red.)
Pages 529-543
ISBN 978-91-47-11307-1
Publisher Liber
Place of publication Stockholm
Publication year 2018
Published at Department of Cultural Sciences
Pages 529-543
Language sv
Keywords unga vuxna, vuxenblivande, arbetslöshet, arbetarklass, identitetsformering, djupintervjuer
Subject categories Other Social Sciences

Abstract

I kapitlet diskuteras arbetslösa ungdomars situation i dagens Sverige. Först tecknas en kortare bakgrund till unga vuxna på arbetsmarknaden vilket följs av en fördjupning i frågor kring vuxenblivande och social identitetsformering. För att exemplifiera och illustrera det senare används citat ur en studie om arbetslös ungdom som bygger på djupintervjuer med unga män och kvinnor i åldern 19-25, och i vilken fokus ligger på ungdomarnas egen upplevelse av sin livssituation. Genom att utgå från ungas egna erfarenheter och meningsskapande kring en för barn- och ungdomsvetenskap så central dimension somvuxenblivande belyses och problematiseras denna process utifrån ett klassperspektiv.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?