To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Modebloggerskor: Om förha… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Modebloggerskor: Om förhandlingar med femininitet

Journal article
Authors Magdalena Petersson McIntyre
Published in Budkaveln. Tidskrift för etnologi och folkloristik
Volume 2017
Pages 38-57
ISSN 0302-2447
Publication year 2017
Published at Centre for Consumer Science
Pages 38-57
Language sv
Keywords bloggar, mode, feminism, genus
Subject categories Ethnology

Abstract

Under mitten av 00-talet dök modebloggerskan upp som en ny medial figur. Unga kvinnor som skrev om mode, shopping och privatlivet väckte genom sitt stora genomslag snabbt kritik i etablerade medier. Framväxten av mode, skönhets- och shoppingbloggande bygger vidare på en kulturellt definierad sammansättning mellan femininitet och konsumtion som både intensifieras och anpassas till nutidens digitala kultur samt förändrade syn på kön. I artikeln tolkas utvecklingen som uttryck för det Gill (2007, 2016) kritiskt kallat en postfeministisk sensibilitet och där likhetstecken sätts mellan femininitet och feminism. Men istället för en kritisk diskussion av postfeminism menas här att denna verksamhet också kan tolkas som en förhandling med de kulturella definitioner av femininitet som finns i omlopp. Artikeln bygger på etnologisk metod med djupintervjuer med bloggare inom ett bredare fält av mode, skönhet och shopping. Även om ingen av informanterna beskrev sin blogg som uttalat feministisk menade många att deras blogg var det gällande särskilda frågor. Dessa handlade om att visa upp en kropp eller ett mode som inte följer normerna, att kombinera något traditionellt feminint med företagande och datateknologi och att inte kompromissa med det man drömmer om. Informanterna omfamnade traditionellt kvinnliga värderingar såsom skönhetsvård, konsumtion och moderskap, men försökte ladda dessa med nya, till viss del feministiska, innebörder. På så vis förhandlade de med betydelser i förhållandet mellan femininitet och feminism på specifika sätt. I bloggandet utmanades gränser mellan den fysiska och den digitala kroppen, föreställningar om ett äkta jag och ett bloggjag och föreställningar om femininitet och feminism på specifika vis. Men för att bli en framgångsrik bloggare var det för informanterna också nödvändigt att förhandla kring ståndpunkter gällande intimitet, information om familjen, öppenhet med sig själv och att samarbeta med företag man inte trodde på. Informanterna valde olika sätt att hantera sådana gränser. I denna hantering av gränser och korsandet av dem synliggjordes normer om femininitet, där gränslöshet också löser upp relationerna mellan ekonomi och intimitet, kultur och natur, konsumtion och produktion. Om förpassningen till en privat sfär har underordnat kvinnor i historien, då är synliggörandet av det privatas konstruerade karaktär också en vägran att acceptera kulturella föreställningar om kvinnlighet som byggande på naturliga principer. Relationen mellan ekonomi och intimitet löses upp genom att den privata sfären exponeras som ett arbete.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?