To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Om spänningar i en markna… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Om spänningar i en marknadsorienterad SFI-utbildning.

Chapter in book
Authors Marie Carlson
Bengt Jacobsson
Published in Dahlstedt, M. & Fejes, A. (red.) Skolan, marknaden och framtiden.
Pages 93-111
ISBN 978-91-44-11996-0
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2018
Published at Department of Cultural Sciences
Department of Sociology and Work Science
Pages 93-111
Language sv
Links https://www.smakprov.se/smakprov/vi...
https://www.studentlitteratur.se/#9...
Keywords vuxenutbildning, SFI, marknadfiering, värdeförskjutningar, lärarprofession, minskat handlingsutrymme, ökad byråkratisering
Subject categories Social Anthropology, Educational Sciences, Sociology, International Migration and Ethnic Relations

Abstract

Kapitlet fokuserar på lärarprofessionen inom yrkesinriktad SFI (svenska för invandrare) hos ABF Vuxenutbildning, en upphandlad utbildning som drivs som ett bolag separerad från den i övrigt särskilt finansierade folkbildningen. Värdeförskjutningar har ägt rum generellt inom vuxenutbildningen som genomgått omfattande organisationsförändring – detta gäller också för ABF. Utbildningsanordnaren har att gestalta en utbildning som starkt präglas av ett marknadstänkande och ”arbetslinjen”, vilket får en rad konsekvenser för både kursdeltagare och lärare. Kapitlet grundar sig på en policyetnografi, där forskarna deltagit också i undervisningspraktiken. Teoretiskt används en narrativ ansats och särskilt lärarnas situation diskuteras; deras reflektioner kring ökad byråkratisering, att prestera och visa upp ”mätbara” resultat och svårigheter att hålla fast vid tidigare värdegrund och kunskapssyn. Generellt präglas kurserna av ett uttalat arbetsmarknadsperspektiv som dominerar såväl läromedel/pedagogiska texter som undervisningspraktik. Rådande marknadslogik har medfört att tidigare välfärdstänkande med dess public service-värderingar och jämlikhetsideal har ersatts av nyliberalismens fokusering på ”effektivitet”, ”konkurrens”, ”flexibilitet” och ”entreprenörskap”/”den självstyrande individen”.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?