To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Dockor, bebisar och rosa … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Dockor, bebisar och rosa rosetter - när barn och unga gör ålder som motmakt.

Chapter in book
Authors Anette Hellman
Cecilia Björck
Published in Introduktion till kritiska åldersstudier
ISBN 9789144120942
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2017
Published at Department of Education, Communication and Learning
Language sv
Keywords Ålder, genus, populärkultur
Subject categories Educational Sciences

Abstract

Ålderskategorier som barn, ungdom, vuxna och äldre har varit forskningsfält under en längre tid. Men kommunikationen mellan dessa fält har varit bristfällig, och ålder som begrepp har därför inte blivit tillräckligt problematiserat och teoretiserat. Denna bok fyller kunskapsluckan genom att introducera forskningsfältet kritiska åldersstudier - där förståelsen av ålder baseras på forskning över livsloppets hela åldersspann. I Introduktion till kritiska åldersstudier presenteras begrepp som leder till en systematiserad problematisering av ålder. Här diskuteras också ålder som en organiserande princip, ett görande och en maktordning, och sammanflätningen mellan ålder, tid och temporalitet lyfts fram. Vidare ger författarna rika illustrationer av hur ålder görs i vardagsliv och samhällsprocesser. Med utgångspunkt i empiriska studier synliggör författarna hur förhandlingar, makt och motstånd kan ta form när det gäller ålder. Denna antologi har sitt ursprung i den växande forskning om ålder som bedrivs inom många olika ämnen i en svensk kontext. Den riktar sig därför till en bredare målgrupp bestående av humanistiska och samhällsvetenskapliga läsare inom ett flertal discipliner. Boken kan användas som lärobok på både grundnivå och avancerad nivå inom exempelvis genusvetenskap, sociologi, etnologi, pedagogik och socialt arbete.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?