To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Västsvenska SOM-undersökn… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Västsvenska SOM-undersökningen 2016 - Uppföljning av Vision Västra götaland

Report
Authors Ulrika Andersson
Sofia Arkhede
Annika Bergström
Daniel Alexander Jansson
Johan Martinsson
Klara Bové
Publisher SOM-institutet vid Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2017
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Department of Political Science
Language sv
Links https://som.gu.se/digitalAssets/167...
Keywords västsvenska SOM-undersökningen 2016, Vision Västra Götaland, SOM-institutet, befolkningsutveckling, arbetsmarknad, demokrati, hälsa, välmående, kulturvanor, kollektivtrafik, infrastruktursatsningar, medborgaragenda, sjukvård, offentlig service
Subject categories Other Social Sciences, Media and Communications, Political Science

Abstract

Som en del i utvärderingen av hur väl visioner och målsättningar för Västra Götaland uppnås, har den här rapporten fokuserat på en rad frågor som tillsammans speglar de vanor och attityder som finns hos invånarna i regionen. Med utgångspunkt i 2016 års västsvenska SOM-undersökning har medborgarnas demokratisyn, förtroende för politiker, utvärdering av Västra Götalandsregionens prestationer samt åsikter om infrastruktur och sjukvård kartlagts på detaljerad nivå. Vidare har invånarnas arbetsliv, livsstil och självskattade hälsa analyserats. Resultaten visar på många likheter i regionen men också på stora olikheter, varav många är direkt kopplade till socioekonomiska faktorer, utbildning och ålder. I detta avslutande kapitel sammanfattas och relateras rapportens resultat till Vision Västra Götaland – det goda livet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?