To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

SVALex. En andraspråksord… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

SVALex. En andraspråksordlista med CEFR-nivåer

Conference paper
Authors Elena Volodina
Lars Borin
Ildikó Pilán
Thomas François
Annaïs Tack
Published in Svenskans beskrivning. 35, Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten : Göteborg 11–13 maj 2016 / Redigerad av Emma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamsson Eryd, Filippa Lindahl, Sven Lindström, Julia Prentice & Malin Sandberg
ISBN 978-91-87850-64-6
ISSN 1102-3619
Publisher Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2017
Published at Department of Swedish
Language sv
Links https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/...
Keywords Andraspråksinlärning, receptivt ordförråd, svenska som andraspråk, ICALL,frekvensordlistor, språkteknologi, lexikografi
Subject categories Computational linguistics, Didactics, Learning, Language Technology (Computational Linguistics), General Language Studies and Linguistics

Abstract

När man planerar att utveckla en språkkurs i ett andra- eller främmandespråk (L2) ställs man inför utmaningen att definiera vilket ordförråd inlärarna behöver tillägna sig. Forskning inom andraspråksinlärning tyder på att läsaren behöver kunna 95–98 % av löporden i en text för att förstå den (Laufer & Ravenhorst-Kalovski 2010). Sådana studier är användbara för att uppskatta storleken på det ordförråd som behövs för att tillägna sig innehållet i en text, men de ger ingen närmare metodologisk vägledning för den som vill utveckla nivåstrukturerade läromedel eller kurser för andraspråksundervisning. Speciellt tydligt är detta inom CALL, Computer-Assisted Language Learning, där läromaterial (t.ex. övningar) genereras automatiskt, och behöver elektroniska resurser som kunskapskälla. Man kan istället angripa problemet från andra hållet. Om man har en samling nivåklassificerade texter för andraspråksinlärare kan man utifrån dem bygga ordlistor där varje ord är placerat på en färdighetsskala. Om man känner till den förutsatta färdighetsnivån hos läsaren, kan man helt enkelt anta att den textnivå där ett ord dyker upp första gången också anger ordets svårighetsgrad. SVALex är ett lexikon som har byggts enligt den principen. Resursen ska kunna användas av inlärare och lärare i svenska som andraspråk, men även av lexikografer, av kursutvecklare och provkonstruktörer samt av dem som likt oss själva ägnar sig åt utveckling av språkteknologibaserade datorstöd för språkinlärning och språktestning. SVALex utgör en vidareutveckling i förhållande till tidigare lexikonresurser för svenska som andraspråk (se avsnitt 2), genom att den konsekvent relaterar de 15 681 lexikoningångarna till en vida använd färdighetsskala för andra- och främmandespråksinlärning, Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk (Common European Framework of Reference, i fortsättningen refererad till som CEFR) (Council of Europe 2001; Skolverket 2009). Nivåklassningen av lexikonenheterna i SVALex görs på basis av deras distribution i COCTAILL, en korpus innehållande lärobokstexter i svenska som andraspråk, där lärare har placerat in varje text i någon av CEFR-nivåerna (Volodina et al. 2014).

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?