To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Sociala medier ger nya mö… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Sociala medier ger nya möjligheter för sörjande föräldrar att bearbeta sorgen

Magazine article
Authors Ylva Hård af Segerstad
Published in Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige
Issue 2
Pages 2
Publication year 2017
Published at Department of Applied Information Technology (GU)
Pages 2
Language sv
Subject categories Health Sciences, Human Aspects of ICT

Abstract

Ett barns död är bland det svåraste en människa kan drabbas av. Forskningen har visat att föräldrars sorg är en intensiv, smärtsam och ofta livslång process. Förbättrad levnadsstandard och vård har bidragit till minskad barnadödlighet och i Sverige är det idag ovanligt att barn dör. I vårt samhälle är dock ett barns död närmast ett tabubelagt ämne som man oftast undviker att prata om. Med framväxten av sociala medier får sörjande föräldrar nya möjligheter att bearbeta sorgen och att skapa kontakt med andra som delar liknande erfarenheter. Efter förlusten finns det behov av både medicinskt och socialt stöd under många år, med återkommande intensitet. I ett mindre forskningsprojekt, ”Att lära sig leva med förlusten av ett barn: sorgearbete genom sociala medier” finansierat av LETStudion vid Göteborgs universitet, har vi studerat hur sociala medier och peer-support fungerar för sörjande föräldrar för att hjälpa dem att anpassa sig till sin förlust.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?