To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Behandling och bedömning … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Behandling och bedömning i rättspsykiatrisk vård – En kartläggning av systematiska översikter

Report
Authors Peter Andiné
Björn Hofvander
Katarina Howner
Eva Lindström
Frida Mowafi
Alexandra Snellman
Monica Hultcrantz
ISBN 978-91-88437-06-8
Publisher SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering)
Place of publication Stockhom
Publication year 2017
Published at Institute of Neuroscience and Physiology, Department of Psychiatry and Neurochemistry
Centre for Ethics, Law, and Mental Health
Language sv
Links www.sbu.se/contentassets/e7e240a7db...
Keywords Rättspsykiatri, Psykiskt sjuka lagöverträdare, Diagnostik, Bedömningar, Läkemedel, Psykologiska interventioner, Psykosociala insatser, Rehabilitering, Habilitering, Tvångsåtgärder
Subject categories Psychiatry

Abstract

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har gjort denna kartläggning för att ta reda på inom vilka områden det finns behov av kunskap kring insatser i rättspsykiatrisk vård. Uppdraget kommer från Socialdepartementet som efterlyser ökad kunskap om evidensläget för rättspsykiatrisk vård. Kartläggningen visar att behovet av väl genomförd forskning är stort för behandlingar i rättspsykiatrisk vård. Samtliga domäner som SBU har kartlagt saknar tillförlitligt sammanställd forskning specifikt för personer som vårdas inom rättspsykiatri.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?