To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att dela och delta på nät… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att dela och delta på nätet

Report chapter
Authors Jesper Petersson
Bertil Rolandsson
Published in Kriskommunikation 2032. Tolv trender i ett digitalt samhälle – SOMCRISC rapport 1
Pages 118
ISBN 978-91-7383-771-2
Publisher Myndighet för samhällskydd och beredskap (MSB)
Place of publication Stockholm
Publication year 2017
Published at Department of Sociology and Work Science
Urban Safety and Societal Security Research Center/URBSEC (GU)
Pages 118
Language sv
Links https://www.msb.se/RibData/Filer/pd...
Subject categories Sociology

Abstract

Att ta till vara potentialen i digitala plattformar för att sammankoppla myndigheter och medborgare i nya samverkansformer har uppmärksammats från flera håll. Realiseringen av sådana möjligheter är dock inte en isolerad teknikfråga utan berör en rad förhållanden mellan myndigheter, expertis, allmänheten och kommersiella intressen. I den här trendrapporten diskuteras potentialen i digitala samverkansformer mellan myndigheter och allmänheten. I relation till kriskommunikation pekas på hur ett ökat ’digitalt’ delande och deltagande från allmänhetens sida vid kriser kan föra med sig fördelar för såväl myndigheter som medborgare, både i form av en förbättrad krishantering och också en vidgad demokrati. Samtidigt ställer ett sådant deltagande krishanteringssystemet inför en rad nya utmaningar att hantera, t.ex. rörandes vem som ska få bidra med information och kunskap, hur källkritik ska säkerställas, och hur information ska spridas och frågor kring ansvarsfördelningen hanteras. Nedan kommer dessa teman diskuteras via rubrikerna trendens framväxt, trendens drivkrafter, trendens påverkan, samt trendens konsekvenser för samhällelig kriskommunikation. Resonemanget kring trendens påverkan på samhällelig kriskommunikation är baserat på vad som framkom vid en workshop anordnad av SOMCRISC-projektet med medverkande representanter från myndigheter och frivilligorganisationer.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?