To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Myndigheters styrning av … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Myndigheters styrning av nätet

Report chapter
Authors Jesper Petersson
Bertil Rolandsson
Published in Kriskommunikation 2032. Tolv trender i ett digitalt samhälle – SOMCRISC rapport 1
Pages 118
ISBN 978-91-7383-771-2
Publisher Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Place of publication Stockholm
Publication year 2017
Published at Department of Sociology and Work Science
Urban Safety and Societal Security Research Center/URBSEC (GU)
Pages 118
Language sv
Links https://www.msb.se/RibData/Filer/pd...
Subject categories Sociology

Abstract

Den här trendrapporten fokuserar myndigheters alltmer uttalade intresse av att styra över nätet och spänningar mellan en ökande statlig digital informationstillgång och individuell frihet. De senaste decenniernas snabba utveckling av den digitala sfären har fört med sig ett nytt regleringslandskap. Detta landskap kännetecknas av en balansgång mellan å ena sidan de fördelar som finns med ett fritt informationsflöde och en öppen infrastruktur och å andra sidan olika aktörers vilja att styra och kontrollera desamma. Dessa spänningar går också att spåra i trendens möjliga effekter för samhällelig kriskommunikation, vilka diskuteras i den avlutande delen av rapporten. Diskussionen är en sammanställning från en av SOMCRICS-projektet anordnad workshop. I workshoppen deltog utvalda företrädare för myndigheter och frivilligorganisationer.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?