To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Sammanhållen karriärplane… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Sammanhållen karriärplanering inom Försvarsmakten

Report
Authors Gunnar Gillberg
Jan Holmer
Roland Kadefors
Anders Östebo
Publisher Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Place of publication Göteborg
Publication year 2017
Published at Department of Sociology and Work Science
Language sv
Keywords unga vuxna, försvarsmakten, yrkesval, HR, militär profession,
Subject categories Work Sciences, Sociology

Abstract

Rapporten avser första steget i en utvärdering av Sammahållen karriärplanering (SKP), ett personalpolitiskt koncept som är under införande i Försvarsmakten. En intervjustudie har utförts för att belysa nyanställda soldater och sjömäns syn på Livs- och karriärplanering (LoK), en av ingredienserna i SKP, och deras syn på FM som arbetsgivare. Intervjuundersökningen har också omfattat ett antal förbandschefer, linjechefer, HR-chefer, LoK-handledare och centralt placerade programansvariga. Preliminära resultat visar att det finns stor tilltro till SKP som ett potentiellt verksamt personalpolitiskt verktyg; samtidigt finns stora skillnader i olika delar av organisationen när det gäller hur långt man kommit i införandet, och stor tveksamhet hur man ska lyckas engagera redan hårt pressade första linjens chefer i att ta sig an det nya medarbetarsamtalet, där SKP är en viktig del. Informanter tillhörande kategorin GSS/K har en positiv syn på Försvarsmakten som arbetsgivare. Det som framhålls är kamratskapet, ett tydligt sammanhang, att man får lära sig nya saker. Kvinnliga informanter anser att relationen män-kvinnor är en ickefråga inom Försvarsmakten; alla har samma uniform och förläggs uppgifter man måste lösa tillsammans. Resultaten från den nu utförda tvärsnittsstudien ligger till grund för den kohortstudie som börjar under 2018, och där nyanställda soldater och sjömän ska följas under tre år med hänsyn till hur deras syn på FM som arbetsgivare förändras över tid.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?