To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Integrationsstrategier fö… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Integrationsstrategier för utlandsfödda i detaljhandeln

Report
Authors Ola Bergström
Vedran Omanović
Publisher Handelsrådet
Place of publication Stockholm
Publication year 2017
Published at Department of Business Administration, Management & Organisation
Centre for Global Human Resource Management
Language sv
Links handelsradet.se/wp-content/uploads/...
Keywords Integration, utlandsfödda, detaljhandeln
Subject categories Business Administration

Abstract

Företag inom detaljhandeln berörs i allt större utsträckning av utmaningar kring integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden och i samhället. Den här studien ger rekommendationer och vägledning för detaljhandelsföretag som överväger att bidra till integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden.Genom att följa tre fallföretag, som alla idag arbetar med integration av utlandsfödda på olika sätt, visar studien några strategier för hur detaljhandeln kan spela en roll som etableringsbransch för utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden. De tre fallföretagen använder olika integrationsstrategier, som på olika sätt bidrar till integration av utlandsfödda. Gemensamt för alla tre fallen är att integrationsstrategin är anpassad efter företagens affärsmässiga förutsättningar, framförallt kundernas sammansättning. Studien visar att det inte nödvändigtvis finns ett bästa sätt för detaljhandelsföretag att bidra till integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden. Det handlar snarare om att ha en genomtänkt integrationsstrategi och att strategin ligger i linje med företagets affärsstrategi. På så sätt skapas förutsättningar för integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?