To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hur ser yrkesverksamma på… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hur ser yrkesverksamma på sitt arbete med våldtäktsutredningar och bemötande av utsatta?

Conference contribution
Authors Kerstin Adolfsson
Leif Strömwall
Sara Landström
Published in Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens, Stockholm, 21 november, 2017
Publication year 2017
Published at Department of Psychology
Language sv
Links https://www.brottsoffermyndigheten....
Keywords våldtäkt; bemötande av utsatta; polis; åklagare; sjukvård
Subject categories Applied Psychology, Psychology

Abstract

Tidigare psykologisk forskning har fokuserat på varför utsatta inte vill anmäla sexualbrott eller väljer att hoppa av under utredningen. I denna studie svarade 237 polisanställda, åklagare och sjukvårdspersonal på en webbenkät med syfte att fånga upp deras perspektiv på att arbeta med våldtäktsfall och bemöta personer som blivit utsatta för våldtäkt. Frågorna gällde hinder i deras yrkesutförande, om de kunde se rutiner i deras arbete som kan uppfattas som stötande ur de utsattas perspektiv, förtroende för rättsväsendet, falska anmälningar samt kunskap om reaktioner och beteenden hos våldtäktsutsatta. De fick även ta ställning till våldtäktsmyter. Resultatet visade att äldre respondenter hade högre förtroende för rättssystemet än yngre, och att åklagare kände högre förtroende än polisanställda. Polisanställda ansåg att falska anmälningar var vanligare, jämfört med åklagare och sjukvårdspersonal. Detsamma gällde yngre respondenter och respondenter med högre acceptans av våldtäktsmyter.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?