To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Preventiva insatser för a… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Preventiva insatser för att förebygga och minska sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa – en litteraturöversikt av svensk forskning och förändringar i svensk lagstiftning.

Review article
Authors Monica Bertilsson
Ulrika Bejerholm
Christian Ståhl
Published in Socialmedicinsk Tidskrift
Volume 94
Issue 5
Pages 531-545
ISSN 0037-833X
Publication year 2017
Published at Institute of Medicine, School of Public Health and Community Medicine
Pages 531-545
Language sv
Links socialmedicinsktidskrift.se/index.p...
Keywords Försäkringsmedicin; arbetsplatsintervention; återgång i arbete; depression; ångest
Subject categories Public health science, Public health medicine research areas, Community medicine

Abstract

Psykisk ohälsa utgör idag det främsta skälet till sjukskrivning i Sverige och involverar i hög grad arbetsplatser. I denna litteraturöversikt har vi mellan 2000−2016 undersökt dels svenska primär- och sekundärpreventiva insatser som inkluderar arbetsplatsen för att förhindra eller minska sjukskrivning på grund av vanlig psykisk sjukdom dels kartlagt hur svensk lagstiftning och policy inom rehabiliteringsområdet förändrats, tillkommit och kontextuellt påverkat primär- och sekundärinsinsatser. Vi fann inga svenska studier om primärprevention på arbetsplatsen och endast sex sekundärpreventiva insatser som inkluderat arbetsplatsen, varav två lett till kortare sjukskrivning. Vad gäller förändring av lagar och policy har dessa snarare stimulerat sekundär och tertiär prevention än primärprevention. Översikten visar att det finns ett stort behov av att utveckla nationella preventionsstudier som inkluderar arbetsplatsen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?