To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kärnbegrepp, didaktik och… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kärnbegrepp, didaktik och pedagogisk profession. Studenter utvecklar kunskaper och färdigheter i didaktik och metodik.

Conference contribution
Authors Anna Udén
Margaretha Häggström
Catarina Schmidt
Eva-Lena Happstadius
Published in Högskolepedagogisk konferens HKG Göteborg
Publication year 2017
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Language sv
Links pil.gu.se/hkg2017
Keywords Högskolepedagogik, multimodalitet, literacy,
Subject categories Learning, Didactics, Pedagogy

Abstract

Detta bidrag är insatt i ett praktiknära utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen F-3. Syftet är att undersöka studenternas förståelse av begreppen multimodalitet och literacy och hur förståelsen för dessa utvecklas över tid. Vad innebär nämnda begrepp för studenten som precis påbörjat sin utbildning till lärare, hur utvecklas förståelsen och vilken roll spelar den undervisning de möter? I denna presentation framkommer projektets första preliminära slutsatser i den inledande fasen och därefter presenteras och problematiseras vidare tillvägagångssätt. Vi utgår från en genomförd enkät där studenternas förkunskaper kring begreppen fångas upp. Projektets teoretiska inramning utgår från tanken att studenter lär genom och inte bara om forskningsrelaterat innehåll av relevans för lärarutbildning (Lindström, 2008) och att lärandet behöver hänga ihop inom och mellan kurser (Biggs & Tang, 2007). Begreppet literacy avser användande av text i sociala sammanhang för ett visst syfte (se t.ex. Heath, 1983; Barton, 2007). Multimodalitet kännetecknar kommunikation där bilder, gester, ljud, skrift och andra modaliteter samspelar (Danielsson & Selander, 2016). Vår förhoppning är att vi genom enkätresultatet ska kunna identifiera utgångspunkter viktiga för lärarutbildningens undervisning och kvalitetsutveckling. Projektets fortsättning kommer därefter fokusera fortsatt progression och hur studenter didaktiskt omsätter det innehåll de möter gällande multimodalitet och literacy under sin HFU och i VFU . Avslutningsvis kommer studenternas uppfattningar av begreppen studeras genom analyser av skriftlig och muntlig examination kopplade till VFU. Vi bedömer att detta är av relevans för högskolepedagogiskt arbete inom lärarutbildning

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?