To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Miljöhumaniora. Ett forsk… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Miljöhumaniora. Ett forskningsfält tar form

Chapter in book
Authors Katarina Leppänen
Published in Samtider. Perspektiv på 2000-talets idéhistoria / redaktörer Anders Burman & Lena Lennerhed
ISBN 978-91-7173-515-7
Publisher Daidalos
Place of publication Göteborg
Publication year 2017
Published at Department of Literature, History of Ideas, and Religion
Language sv
Keywords Idéhistoria, nutidshistoria, miljöhumaniora, vetenskapsstudier
Subject categories Other Humanities

Abstract

Litteraturvetaren som under dse senaste åren sysslat med ekokritik, historikern som skrivit miljöhistoria, eller varför inte idéhistorikern som studerat människans tankar om naturen, befinner sig plötsligt i ett nytt vetenskapligt landskap – miljöhumaniora, grön humaniora eller environmental humanities. Bakom satsningen på miljöhumaniora finns en uttalad idé om att samla, och därmed stärka, humanistisk forskning kring miljöfrågor under den ofta upprepade devisen “”miljöforskningen behöver humaniora”. I fokus för den här artikeln står forskningsfinansiärernas intresse av att definiera det nya fältet, snarare än forskardrivna förändring inom redan etablerade forskningsområden. Den här typen av omdefiniering innebär inte bara en nystart som på ett konstruktivt sätt försöker förbättra forskningsvillkoren utan också, vilket jag kommer att uppehålla mig vid, att etablerade forskningsområden som ekokritik och miljöhistoria, till och med humaniora i stort, omdefinieras i förhållande till nya syften och problemställningar.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?