To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Sexualbrott mot förskoleb… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Sexualbrott mot förskolebarn - i domstol

Conference contribution
Authors Mikaela Magnusson
Emelie Ernberg
Sara Landström
Pär-Anders Granhag
Published in Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens 2017. Stockholm: 21 november
Publication year 2017
Published at Department of Psychology
Language sv
Links https://www.brottsoffermyndigheten....
Subject categories Applied Psychology

Abstract

I ett pågående forskningsprojekt undersöker vi domstolars bedömningar av 100 förskolebarns utsagor i rättsfall som rör sexualbrott. Vilka tillförlitlighetskriterier lyfts fram i domskälen och hur överensstämmer dessa kriterier med forskning kring hur förskolebarn minns och berättar? I en uppföljande studie granskar vi utsagor från 87 tilltalade som står anklagade för sexualbrott mot förskolebarn. Genom statistiska och kvalitativa analyser studerar vi erkännanden under huvudförhandling. Vi kommer bland annat ta upp resultat kring olika faktorer som predicerar ett erkännande. Därtill presenterar vi en tematisering av de vanligaste alternativa förklaringar som tilltalade ger till anklagelsen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?