To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hantverkligt vetenskapand… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hantverkligt vetenskapande

Chapter in book
Authors Gunnar Almevik
Published in Hantverksvetenskap
Pages s. 7-14
ISBN 978-91-983974-2-0
Publisher Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet
Place of publication Mariestad
Publication year 2017
Published at Department of Conservation
Pages s. 7-14
Language sv
Links hdl.handle.net/2077/52386
Keywords Hantverk, Hantverksvetenskap, Praktisk kunskap
Subject categories Technology and culture, Theory of science

Abstract

Den här texten är inledningen till en bok med titeln Hantverksvetenskap. Hantverksforskning är en vid benämning för olika slags undersökningar om, genom och i hantverk. Traditionell akademisk hantverksforskning kan handla om skråväsendets ekonomiska historia, hemslöjdens kulturhistoria eller järnframställningens arkeologi. En relativt ny företeelse inom akademien är att konstnärligt skapande, design och konsthantverk har etablerats som forskningsfält i sin egen rätt, med formella ramverk i form av examensrättigheter, utbildningsplaner och akademiska tjänster. Den europeiska samordningen av högre utbildning som initierades med Bolognamötet 1999 gav konsthögskolorna egna konstnärliga fakulteter med allmänna utbildningsnivåer för kandidatexamen, masterexamen och doktorsexamen. Hantverksvetenskap, som är temat för denna bok, har många likheter med den konstnärliga forskningen som genomförs i och genom en konstnärlig praktik, men det finns också avgörande skillnader.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?