To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Svenskarnas bild av korru… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Svenskarnas bild av korruption

Chapter in book
Authors Sofia Arkhede
Niklas Harring
Published in Ekvilibrium
Pages 91-103
ISBN 978-91-89673-35-9
ISSN 0284-4788
Publisher Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2016
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Department of Political Science
Pages 91-103
Language sv
Links som.gu.se/digitalAssets/1579/157938...
Keywords korruption, kmellanmänsklig tillit, social tillit, SOM-undersökningen 2015, SOM-institutet, samhälle opinion, korruptionsperceptioner, korruptionsuppfattningar
Subject categories Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies), Political Science

Abstract

I det här kapitlet undersöker vi svenskarnas erfarenhet av korruption, genom att studera hur stor andel av svenskarna som har blivit tillfrågade om att betala en muta i Sverige, och hur de uppfattar graden av korruption i olika yrkesgrupper (politiker, offentliga tjänstemän, företagare, journalister och poliser). För att studera vad korruptionsperceptioner egentligen mäter, väljer vi att särskilt analysera vilka som har en uppfattning om korruptionen och i vilken grad dessa korruptionsuppfattningar samvarierar med en rad sociodemografiska faktorer såsom kön, utbildning, ålder, arbetsgivare och inkomst. Vi undersöker vidare om kontakt med och förtroende för en yrkesgrupp samvarierar med uppfattningar om korruptionen inom den yrkesgruppen. Vi konstaterar att förtroende samvarierar starkt korruptionsuppfattningar medan kontakt inte gör det. Avslutningsvis studerar vi mellanmänsklig tillit och konstaterar att uppfattningen om att korruptionen är utspridd i Sverige är starkt associerad med uppfattningen att människor i allmänhet går att lita på.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?