To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Identifikation med Europa… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Identifikation med Europa och inställning till EU

Chapter in book
Authors Linda Berg
Klara Bové
Published in Ekvilibrium
Pages 227-238
ISBN 978-91-89673-35-9
ISSN 0284-4788
Publisher Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2016
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Department of Political Science
Pages 227-238
Language sv
Links som.gu.se/digitalAssets/1579/157937...
Keywords identifikation, EU, egennytta, identitet, SOM-undersökningen 2015, SOM-institutet, samhälle, opinion, Europeiska Unionen, European Union
Subject categories Sociology, Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies), Political Science

Abstract

Hur står det till med sammanhållningen i Europa? Vem känner sig som en europé och hur hänger svenskarnas identifikation med Europa samman med deras attityder till EU? Kapitlet visar att svenskarnas identifikation med Europa är fortsatt klart svagare än identifikation med Sverige och lägre geografiska nivåer. De som identifierar sig med Europa är främst kvinnor, högutbildade, med hög inkomst och som själva eller vars föräldrar har växt upp i ett annat EU-land. I kapitlets andra del sätts attityder till EU i fokus och två klassiska förklaringskategorier testas: egennytta och identitet. Bägge visar sig spela roll. Yngre, de med högre utbildning och inkomst och de som står mer till höger politiskt är något mer positiva till EU, men även under kontroll för dessa faktorer kvarstår sambandet att personer som identifierar sig med Europa också är mer positivt inställda till EU.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?