To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Värdekonflikter och probl… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Värdekonflikter och problemlösning i sjukvårdens informationshantering

Chapter in book
Authors Marianne Törner
Maria Skyvell-Nilsson
Anders Pousette
Published in Informationssäkerhet och organisationskultur. Jonas Hallberg, Peter Johansson, Fredrik Karlsson (red.)
Pages 129-146
ISBN 978-91-44-12140-6
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2017
Published at Institute of Medicine, School of Public Health and Community Medicine
Urban Safety and Societal Security Research Center/URBSEC (GU)
Pages 129-146
Language sv
Keywords Dataskydd , IT-säkerhet , Organisationer , Personlig integritet , Data protection , Computer security , Computer security , Data protection , Dataskydd , IT-säkerhet , Organisationer , Information security and privacy , Organizational culture , Organizational behaviour , Individual behaviour
Subject categories Applied Psychology

Abstract

Tänk så mycket enklare det vore om läkare och sjuksköterskor i hälso- och sjukvården alltid följde informationssäkerhetsreglerna. Reglerna har sin grund i etiska värden som de allra flesta utan att tveka ställer sig bakom. Så varför är det ibland så svårt för vårdpersonalen att följa informationssäkerhetsreglerna? Den frågan tar vi oss an i detta kapitel, med utgångspunkt i användandet av elektroniska patientdatasystem.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?