To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Informationssäkerhet och … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Informationssäkerhet och organisationskultur

Edited book
Authors Jonas Hallberg
Peter Johansson
Fredrik Karlsson
Frida Lundberg
Björn Lundgren
Marianne Törner
ISBN 978-91-44-12140-6
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2017
Published at Institute of Medicine, Department of Public Health and Community Medicine
School of Global Studies
Language sv
Subject categories Other Social Sciences

Abstract

Behovet av att skydda och hantera data på ett säkert sätt växer i takt med krav på ökad tillgänglighet till information i samhället. Den tekniska säkerheten har blivit allt bättre och försöken från obehöriga att komma åt information förflyttas – från luckor i systemens teknik till dess sociala svagheter. Därför utgör mänskligt beteende en allt vanligare grund för säkerhetsriskerna i vår tids informationssamhälle. Med utgångspunkt i samhälle, organisation och verksamhet ger boken förståelse för varför tekniska lösningar inte löser alla problem kring informationssäkerhet. Ett brett grepp tas om frågan – från strukturell nivå i det breda samhällsperspektivet via den enskilda verksamheten och ända ner på individnivå. Boken beskriver arbetssätt, metoder och verktyg som hjälper verksamheter att möta nutida utmaningar inom informationssäkerhet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?