To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Relationella och emotione… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Relationella och emotionella aspekter av betygssamtal

Journal article
Authors Ilona Rinne
Published in Pedagogisk forskning i Sverige
Volume 22
Issue 3-4
Pages 166-183
ISSN 1401-6788
Publication year 2017
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Pages 166-183
Language sv
Keywords betygsättning, pedagogisk takt, omsorg, multimodal interaktion
Subject categories Pedagogical Work

Abstract

Artikeln tar sin utgångspunkt i föreställningen att lärares betygsättning omfattar två sammanflätade dimensioner: en myndighetsutövande och en mellanmänsklig, relationell. Den förstnämnda utgörs av lärares formella uppdrag där betygsättning utgör en form av myndighetsutövning medan den andra kännetecknas av omsorg, fostran samt om lyhördhet för elevernas behov. Dessa dimensioner omfattas av begreppet pedagogisk takt och beskrivs utifrån interaktionen mellan lärare och elev i ett betygssamtal på gymnasiet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?