Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Konstnären som försvann. En beskrivning av Carl Fredrik Hills sjukdomshistoria sedd ur hans egen tids perspektiv

Chapter in book
Authors Christina Svensson
Published in Humanitas. Festskrift till Arne Jönsson. red Astrid M.H. Nilsson, Aske Damtoft Poulsen, Johanna Svensson
Pages 370-385
ISBN 978-91-7061-244-2
Publisher Makadam
Place of publication Göteborg
Publication year 2017
Published at Department of Literature, History of Ideas, and Religion
Pages 370-385
Language sv
Keywords Doktor Blanche, Sankt Hans, Lunds hospital, hypermani, "forrykthed", dementia, traitement moral, degenerationsteorin, konstterapi, Gerard de Nerval, versmanuskriptet.
Subject categories Arts, Languages and Literature

Abstract

Carl Fredrik Hill var en svensk landskapsmålare, som under sin vistelse i Paris förklarades sinnessjuk i januari 1878. Dagens psykiatriker har gett honom diagnosen schizofreni. Det huvudsakliga syftet är att beskriva Hills sjukdom ur hans egen tids perspektiv. Hill vårdades på tre olika hospital i tre olika länder och fick tre olika diagnoser. När Hill sjukförklarades försvann han från konstvärlden och blev först upptäckt på nytt efter sin död. Som sjuk målade, ritade och författade Hill. I artikel ägnas särskild uppmärksamhet åt det så kallade versmanuskriptet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?