Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Etiska och samhälleliga aspekter

Chapter in book
Authors Christian Munthe
Published in Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn.
Pages 79-87
ISBN 978-91-88437-07-5
Publisher Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).
Place of publication Stockholm
Publication year 2017
Published at Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Pages 79-87
Language sv
Links www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utv...
https://gup-server.ub.gu.se/v1/asse...
Keywords Barn, unga, socialtjänst, omsorg, familjehem, fosterhem, etik, rättigheter, ansvar, barnkonventionen
Subject categories Family research, Youth research, Social Work, Children, Social welfare/social pedagogics, Ethics, Practical philosophy

Abstract

Familjehemsvård aktualiserar komplexa etiska frågor som bottnar i barns särskilda sårbarhet, samhällets särskilda ansvar för barn som far illa, komplicerade maktstrukturer som styr familjehemsvården, kvaliteten på kunskapsunderlag om specifika insatser, samt organisationen som ansvarar för familjehemsvården. Det är ett etiskt problem att inga av de insatser som används i Sverige är utvärderade för barn i familjehem. Därmed är det oklart om samhällets familjehemsvård gynnar barnen eller lever upp till grundläggande etiska krav på ansvarstagande från samhällets sida. Detta kan också innebära att verksamheten är lagstridig.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?