To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Den internationella ockup… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Den internationella ockupationsrättens politiska teologi

Chapter in book
Authors Matilda Arvidsson
Published in Vän eller fiende: en antologi om Carl Schmitts politiska tänkande
Pages 199-222
ISBN 978-91-7173-378-8
Publisher Daidalos
Place of publication Göteborg
Publication year 2012
Published at
Pages 199-222
Language sv
Keywords Carl Schmitt, ockupationsrätt, politisk teologi, folkrätt
Subject categories Philosophy, Ethics and Religion, Political Science, Law

Abstract

Vad skulle det kunna innebära att ta Carl Schmitts tankar kring politisk teologi, att ”Alla bärande begrepp i den moderna statsläran är sekulariserade teologiska begrepp”, uttryckta i Politische Theologie 2, på allvar? Syftet med denna essä är att försöka göra just detta; att visa på att ett sådant projekt är relevant för att beskriva och förstå samtida folkrättsliga problem och inomrättsliga debatter, samt hur en kritik av folkrätten är möjlig med utgångspunkt i en politisk-teologisk analys.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?