To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Det-konstruktioners betyd… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Det-konstruktioners betydelse - Hur svenska konstruktioner med formellt och egentligt subjekt realiserar processer

Report
Authors Kajsa Thyberg
Publisher Institutionen för svenska språket
Place of publication Göteborg
Publication year 2015
Published at Department of Swedish
Language sv
Links https://gupea.ub.gu.se/bitstream/20...
Keywords Systemisk-funktionell grammatik, transitivitetsanalys, det-konstruktioner
Subject categories Swedish language

Abstract

I denna uppsats studeras betydelse som realiseras av svenska det-konstruktioner med formellt och egentligt subjekt. Konstruktionerna är av tre typer: presenteringskonstruktioner, konstruktioner med passiv och konstruktioner med postponerade led. De teoretiska utgångspunkterna är traditionell grammatik och systemisk-funktionell grammatik. Syftet är att undersöka hur konstruktionerna beskriver världen och hur ideationella processer som realiseras av konstruktionerna kan analyseras, varvid transitivitets tillämpas på meningar ur Språkbankens korpus Talbanken. Resultatet visar att konstruktionerna till största del realiserar relationella processer, varav de flesta är attributiva och existentiella. Resultatet visar även att processtyper och konstruktionstyper påverkar varandra, då vissa verb kan realisera olika processtyper beroende på om de står i en presenteringskontruktion eller i en konstruktion med ett postponerat led. Det framgår att omständigheter kan ha en viktig betydelse för existentiella processer med kopulaverb, och därtill påverka tolkningen av det som expletivt eller referentiellt. Jag diskuterar dessutom analyser av processer med verb som uppträder som grammatiska metaforer och därmed har en mer komplicerad analys. Undersökningen visar att traditionell och systemiskfunktionell grammatik kan komplettera varandra.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?