To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

IT-mässan som utökat lära… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

IT-mässan som utökat lärarkollegium eller marknadsplats i nyliberalismens tjänst?

Chapter in book
Authors Catarina Player-Koro
Annika Bergviken Rensfeldt
Published in Flip the system - Förändra skolan från grunden. Jelmer Evers, René Kneyber, Per Kornhall (red.)
Pages 303-318
ISBN 978-91-44-11389-0
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2017
Published at Department of Education, Communication and Learning
Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Pages 303-318
Language sv
Keywords Utbildningsreformer, Teknologi, Lärare, Utbildning politiska aspekter
Subject categories Educational Sciences, Pedagogy

Abstract

I det här kapitlet lyfter vi fram två av de viktigare agendasättarna för IT- och skolfrågor i Sverige i dag: IT-mässor och tillhörande forum i sociala media. Vårt syfte är att utmana den gängse bilden av dem som demokratiska arenor för lärarprofessionen och i stället se IT-mässan i ljuset av globalt framväxande policynätverk där nyliberala idéer slagit igenom. Den roll lärare ges i dessa sammanhang menar vi är begränsad och reducerad till några få sätt att göra sin röst hörd på. Med kapitlet vill vi lyfta fram svenska policyförhållanden kring IT i skolan och exempel på lärares motstrategier i sammanhanget.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?