To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

"Språket är väl lite som … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

"Språket är väl lite som ett barn”. Attityder till språkvård, språkförändring och normgivare.

Conference paper
Authors Susanna Karlsson
Published in Svenskans beskrivning : [SvB.] 34, Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Lund den 22-24 oktober 2014 / Anna W. Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm och Mechtild Tronnier, [redaktörer]
ISBN 978-91-87833-77-9
ISSN 0347-8971
Publisher Lunds universitet
Place of publication Lund
Publication year 2016
Published at
Language sv
Links portal.research.lu.se/ws/files/9055...
Subject categories Swedish language

Abstract

Språkvårdens roll och förutsättningar är idag helt andra än för bara några decennier sedan. Vi lever i ett individualiserat samhälle där auktoriteter som tidigare var självklara normgivare inte längre självklart har den rollen. Allmänhetens syn på på språket och på vad språkriktighet och språkförändring är påverkar inte bara synen på språkvården, det påverkar även hur språkvårdare kan arbeta med den pedagogiska utmaningen att med en bred och heterogen målgrupp både ge råd i specifika frågor och kommunicera en språkvård på vetenskaplig och demokratisk grund. För att bättre förstå allmänhetens syn på språkliga normgivare som Språkrådet, SAOL, stavningskontroller osv. genomfördes våren 2013 en webbaserad enkät. Enkäten fick över 400 svar och ger en fingervisning om hur man ser på den svenska språkvården i dag. Resultaten pekar bland annat på att en uppfattning språket som något som förändras snabbt ligger bakom den språksyn kom kommer fram i svaren – både bland dem som anser att förändringen kan normeras bort och dem som anser att att en modern språkvård ska följa språkets utveckling.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?