To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

72 timmar. En analys av e… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

72 timmar. En analys av en informationskampanj

Report
Authors Bengt Johansson
Orla Vigsø
ISBN 978-91-7383-738-5
Publisher Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Place of publication Stockholm
Publication year 2017
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Language sv
Links https://www.msb.se/Upload/Forebygga...
Keywords Riskkommunikation Kampanj Retorik Kampanjeffekter
Subject categories Media and Communications

Abstract

Rapporten utvärderar Göteborg stads informationskam panj 72 timmar. I undersökningen görs en retorisk analys av kampanjmaterialet, en enkätunder sökning av kampanjeffekter och ett experiment om inlärning av krisbudskap. I stort verkar kampanj ens syfte uppfyllts, men riskbudskapen kan förbättras genom att kampanjmaterialet i högre utst räckning kontextualiseras

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?