To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Trovärdighet till salu? E… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Trovärdighet till salu? Etiska dilemman när reklam och journalistik blandas samman

Chapter in book
Authors Maria Edström
Published in Truedson L. (red.). Näjtiv, kånntänt, brändidd– ska textreklam bli räddningen för journalistiken?
Pages 48-63
ISBN 978-91-983566-2-5
Publisher Institutet för Mediestudier
Place of publication Stockholm
Publication year 2017
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Pages 48-63
Language sv
Links mediestudier.se/wp-content/uploads/...
Keywords Journalistik , Reklam forskning , Reklam i pressen forskning , Sponsring , Corporate sponsorship ; Sports sponsorship ; Performing arts sponsorship ; Music patronage ; Art patronage , Journalism , Journalism , Native advertising , Branded content , Sponsorship
Subject categories Media and Communications

Abstract

Allmänhetens reklamtrötthet i kombination med vikande annonsintäkter har lett till att allt fler redaktioner och medieföretag prövar nya samarbeten med annonsörer. Förr kallades det smygreklam. Numera heter det native advertising, branded content eller kanske sponsrad journalistik. Riskerna med att blanda reklam och journalistik ska inte underskattas även om förespråkarna hyllar möjligheterna. I ett demokratiskt samhälle har fria medier en särskild roll när det gäller att informera medborgarna och granska makten. God journalistik ska i sin bästa form stå fri från såväl statliga som kommersiella intressen och journalistiken har därför också ett särskilt starkt grundlagsskydd. Armslängds avstånd brukar man tala om när det gäller statlig styrning av medierna. Den gyllene regeln att journalistik och reklam ska hållas isär gäller i teorin fortfarande, den finns formulerad både i lag och mediebranschens självreglerande dokument. I praktiken ser det dock annorlunda ut. Fortfarande råder oklarheter om vems etiska regler som ska gälla för dessa nya blandformer, är det reklambranschen eller journalistkårens? Hur ska medierna behålla medborgarna och kundernas förtroende när tveksamheter uppstår? Detta kapitel ger en bakgrund till situationen i Sverige och hur journalister uppfattar dessa etiska dilemman.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?